Hem · Ingen kategori · Sommartid i Europa och övriga världen

Välkommen till sommartid.net

Sommartid pågar i ytterligare 3 dagar, 7 timmar och 11 minuter.

Sommartid gäller i Sverige år 2021 från den 28 mars till den 31 oktober. Alla tidsomställningar sker på en natt mellan lördag och söndag. Sommartid börjar klockan två på natten. Klockan ställs då fram till tre, vi så att säga förlorar en timme. Då sommartiden slutar och normaltid, eller vintertid som en del säger, inleds sker det klockan tre på natten. Klockan ställs då tillbaka en timme, till klockan två, och vi får tillbaka den timme vi förlorade på våren.

Sommartid i Europa och övriga världen

Användandet av sommartid är föreskriven i ett direktiv från Europeiska Unionen, EU, och alla länder utom Island har infört den. Mellan sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober gäller sommartid och den börjar och slutar vid samma tidpunkt, det vill säga 01.00 gällande lokal tid, UTC, vilket motsvarar olika klockslag i olika tidszoner, i Sverige alltså klockan 02.00.

Ryssland, som är ett stort land och sträcker sig över hela nio tidszoner, ställer om sina klockor 02.00 lokal tid i respektive tidszon. Framgent planerar man att avskaffa sommartiden i Ryssland. Efter återgången från sommartid 2011förskjuts normaltiden i samtliga Rysslands tidszoner med en timme.

Island använder som sagt inte sommartid men lokal tid är alltid samma som UTC vilket innebär en timme tidigare än landets läge i förhållande till tidszoner motiverar.

Kina, Japan, Indien och Thailand använder inte sommartid. Och sedan Georgien, Kazakstan och Kirgisistan upphörde med sommartid 2006 följda av Mongoliet, Irak och Pakistan några år sedan kommer stora delar av Asien inte att beröras av sommartidsomställningar. Ryssland slutar med sommartid efter 2011. Men det finns ytterligare tio länder i Asiens sydvästra delar som använder sommartid med vissa variationer vad gäller datum när den börjar respektive slutar. Som exempel kan nämnas Cypern, Turkiet, Israel, Palestina och Syrien.

I USA använder man begreppet Daylight Saving Time, DST, och den används i större delen av Nordamerika med undantag för några delar som till exempel Hawaii och Puerto Rico. Arizona har inte heller infört sommartid generellt, undantaget i delstaten är indianreservatet ”Navajo Indian Reservation”. Florida överväger att avskaffa sommartiden då klimatet, med varma kvällar och nätter, bidrar till att elkostnaderna ökar i och med att behovet av luftkonditionering ökar med de längre kvällarna.

Fördelen med att ha sommartid ska vara dels att vi kan utnyttja fler timmar dagsljus, det vill säga om vi arbetar under ”kontorstid” som 9-17. Vanligt är dock att man på arbetsplatserna har sin egen ”sommartid” som har arbetats in under vinterhalvåret och många slutar en timme tidigare under sommaren. Dessutom har de flesta semester och bestämmer sin egen dygnsrytm under den allra ljusaste delen av sommaren så vinsten av omställningen kan diskuteras. Vi ska också kunna spara på elljus. Detta var ett starkt miljövänligt argument för att införa sommartiden i Sverige. Ingen studie har gjorts i Sverige som bevisar detta och de som har gjorts, i USA exempelvis, tyder på att förbrukningen av el tvärtom kan öka eftersom många ägnar sig åt fritidsaktiviteter som kräver energi. Införandet av sommartid har även påverkat flera aspekter av löne- och ersättningsberäkning vid övertid, obekväm arbetstid och obligatorisk vilotid. Tidtabellerna för bussar och tåg och andra fordon som rullar under de nätter vi ställer fram respektive bak klockorna påverkas också. Och registreringen av specifika händelser, vid sjukhus eller om brott inträffar, blir föremål för speciell registrering under hösten då vi så att säga får två timmar klockan 02.00.

2011-03-13

Sommartid innebär i Sverige att den lokala tiden ställs fram en timme under en del av året. Detta för att bättre använda den ljusare delen av dygnet under sommaren. Då det inte är sommartid så är det normaltid som råder.
Veckonummer
Veckonummer och dagnummer är andra ting i kalendern som är intressanta och nyttiga att känna till. Vet du vilken dag det är idag? Vem har namnsdag till exempel?