Hem · Ingen kategori · Förordning (SFS 2001:127) om sommartid

Välkommen till sommartid.net

Sommartid pågar i ytterligare 3 dagar, 13 timmar och 36 minuter.

Sommartid gäller i Sverige år 2020 från den 29 mars till den 25 oktober. Alla tidsomställningar sker på en natt mellan lördag och söndag. Sommartid börjar klockan två på natten. Klockan ställs då fram till tre, vi så att säga förlorar en timme. Då sommartiden slutar och normaltid, eller vintertid som en del säger, inleds sker det klockan tre på natten. Klockan ställs då tillbaka en timme, till klockan två, och vi får tillbaka den timme vi förlorade på våren.

Förordning (SFS 2001:127) om sommartid

Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2001-03-08

1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

2011-03-13

Sommartid innebär i Sverige att den lokala tiden ställs fram en timme under en del av året. Detta för att bättre använda den ljusare delen av dygnet under sommaren. Då det inte är sommartid så är det normaltid som råder.
Veckonummer
Veckonummer och dagnummer är andra ting i kalendern som är intressanta och nyttiga att känna till. Vet du vilken dag det är idag? Vem har namnsdag till exempel?