Hem · Ingen kategori · Europas tre tidszoner

Välkommen till sommartid.net

Sommartid pågar i ytterligare 3 dagar, 5 timmar och 37 minuter.

Sommartid gäller i Sverige år 2021 från den 28 mars till den 31 oktober. Alla tidsomställningar sker på en natt mellan lördag och söndag. Sommartid börjar klockan två på natten. Klockan ställs då fram till tre, vi så att säga förlorar en timme. Då sommartiden slutar och normaltid, eller vintertid som en del säger, inleds sker det klockan tre på natten. Klockan ställs då tillbaka en timme, till klockan två, och vi får tillbaka den timme vi förlorade på våren.

Europas tre tidszoner

Europa är indelat i tre övergripande zoner

  1. Den västeuropeiska tidszonen, WET, GMT, UTC+0, där förkortningarna betyder i tur och ordning:WET = Western European Time, västeuropeisk tid, GMT = Greenwich Mean Time, det tidigare allmänna begreppet för ”klockan noll” som alla tidszoner räknades från, framåt eller bakåt i tid. Detta begrepp har nu ersatts av UTC, en förkortning som är en kompromiss mellan det engelska Coordinated Universal Time och det franska temps universel coordonné. UTC-tiden baseras på den internationella atomtiden TAI (Temps Atomique International).
  2. Den centraleuropeiska tidszonen med förkortningarna CET = Central European Time, centraleuropeisk tid och UTC+1, det vill säga att i denna tidszone lägger man till en timme, ligger en timme före. Det är till denna tidszon som Sverige hör
  3. Den östeuropeiska tidszonen, EET, Eastern European Time, och UTC+2, alltså två timmar plus på ”klockan noll”, två timmar före. Till denna hör bland annat vår granne i öster, Finland.
  4. 2011-03-13

Sommartid innebär i Sverige att den lokala tiden ställs fram en timme under en del av året. Detta för att bättre använda den ljusare delen av dygnet under sommaren. Då det inte är sommartid så är det normaltid som råder.
Veckonummer
Veckonummer och dagnummer är andra ting i kalendern som är intressanta och nyttiga att känna till. Vet du vilken dag det är idag? Vem har namnsdag till exempel?